Amazon's Bezos buys Washington Post for $250 million