Iowa couple celebrates nearly eight decades of marriage