Baton Rouge raid seizes $1 million in counterfeit shoes