Deputy responding to emergency call crashes into motorist